Santuari Gajah

  • Terletak di Sungai Ketiar.
  • 56 km dari Pengkalan Gawi.
  • Penyeliaan Jabatan Perhilitan Negeri Terengganu.
        Cadangan Kawasan Baru

  • Lokasi di Sungai Telemong.
  • 3.5 km dari Pengkalan Gawi.
  • Dalam proses pembangunan.
  • Komponen pembangunan fizikal dilaksanakan oleh JPS
  • Konservasi gajah oleh Jabatan Perhilitan Negeri Terengganu.