Taman Herba

  • Terletak di Pulau Sah Kecil dengan keluasan 15.84 hektar.
  • 7 km dari Pengkalan Gawi.
  • 26,000 pokok herba daripada 230 spesis.
  • Laman Herba menempatkan pelbagai spesis herba antaranya Tongkat Ali, Kacip Fatimah, Misai Kucing, Mas Cotek dan sebagainya.
  • Pusat interpretatif
  • Laluan refleksologi.
  • Pelantar Taman Herba.
  • 4 unit wakaf urutan
  • Spa dan Sauna
  • 10 unit chalet

Infrastruktur

1. Pusat Interpretatif
2. Laluan Refleksologi
3. Pelantar Taman Herba
4. Wakaf Urutan
5. Spa dan Sauna
6. Chalet