Gua Bewah

  • Jarak 35 km / 90 minit dari Pengkalan Gawi.
  • Penempatan manusia zaman mesolitik (14, 000 tahun).
  • Galeri menempatkan maklumat dan penemuan arkeologi Gua Bewah.
  • Bekalan Elektrik Solar.
  • Keunikan lanskap geologi dalam gua.
  • Penemuan kerangka manusia remaja zaman mesolitik.
  • Turut ditemui fosil, tanduk kambing, tulang haiwan, pengetuk, batu pelandas dan pisau batu.

Infrastruktur

1. Bekalan Elektrik (Solar)