Taman Rama-Rama

  • Terletak di Pulau Lubuk Geras (1.25 Ha)
  • 2.5 km / 5 minit dari Pengkalan Gawi.
  • Kos pembangunan fizikal RM 7.4 juta. Kemajuan 74%.
  • Kos sistem bekalan elektrik solar RM 4.05 juta.
  • Akan menempatkan 50 hingga 80 spesis rama-rama dengan jumlah 2000 hingga 5000 ekor pada setiap masa.
  • Pembangunan bermula Oktober 2010.