Taman Tropika

  • Terletak di Pulau Tekak Besar(4.06 ha, Pulau Sungai Tekak (4.04 ha) dan Pulau Anak tekak (0.1 ha)
  • 7 km / 15 minit dari Pengkalan Gawi
  • Kos Projek RM 7.6 juta
  • Penamaan pokok-pokok buahan liar dan eksotik.
  • Perlaksanaan oleh pihak MARDI
  • Pembinaan bermula Februari 2010
  • Projek Telah Siap.
  • 1170 pokok daripada 110 spesies pokok buah liar, buah eksotik dan buah nadir telah ditanam.

Infrastruktur

1. Jeti Utama
2. Pusat Interpretatif
3. Makmal, Surau dan Setor
4. Landskap